Směr

  • 51953902-2.jpg

Jak se dostat do hotelu Haeundae S

Z mezinárodního leti?t? Gimhae

- Vezm?te autobus Limuzín ?. 2 na leti?t? do hotelu Novotel. (7 zastávek, 37 minut) Hotel se nachází 550 metr? od autobusové zastávky.

Od stanice Haeundae

- Take Exit # 7 a jd?te rovn? na 254 metr?. Odbo?te doleva, a? najdete Hyundai Motors. Hotel se nachází 80 metr? od rohu.
지도 크게 보기
2017.11.9 | 지도 크게 보기 ©  NAVER Corp.